ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

 

TOEPASSINGSBEREIK

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, leveringen en diensten tussen busykids.eu en haar klanten. 

 

AANBOD EN PRIJSSTELLING

Met de huidige geldige online prijslijst verliezen alle voorgaande aanbiedingen hun geldigheid. Ons aanbod is onder voorbehoud van wijzigingen. Alle prijzen zijn nettoprijzen in euro's en zijn alleen geldig binnen Duitsland plus de wettelijke btw. Productafbeeldingen bevatten accessoires en/of decoratiemateriaal dat niet in de leveringsomvang is opgenomen. Wij rekenen een kleine forfaitaire som voor de verpakking en de transportverzekering. Voor scheepsleveringen aan eilanden of beurzen gelden speciale voorwaarden, waarover wij u op verzoek graag informeren. De registratie in onze online shop is gratis. Er is geen aanspraak op toegang tot onze online shop.

 

LEVERING EN TRANSPORT

De levering van onze artikelen is wereldwijd.

Tenzij anders vermeld op de detailweergave, bedraagt de levertijd van onze direct beschikbare artikelen 1-3 werkdagen binnen Duitsland.

 

INVOEREN

Klanten kunnen ervoor kiezen om te betalen met behulp van de vermelde betalingsopties. Wij behouden ons het recht voor om individuele betalingsmethoden uit te sluiten. Uiteraard zullen wij u in dergelijke gevallen vooraf informeren. Bij betaling via "PayPal" zijn de "PayPal Terms of Use" van PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie.S.C.A. van toepassing. De respectievelijke toepasselijke gebruiksvoorwaarden, waarmee de gebruikers van PayPal met betrekking tot PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie.S.C.A. moeten instemmen, zijn beschikbaar op www.paypal.com. De verzending vindt plaats na bevestiging van de betaling door PayPal.

 

SLUITING VAN EEN OVEREENKOMST

De presentatie van de producten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. Door op de knop "Kopen" te klikken plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in het winkelwagentje. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling wordt direct na het versturen van de bestelling per geautomatiseerde e-mail verstuurd. De aanvaarding van de bestelling en dus de sluiting van het contract gebeurt enkel door een uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding van het contract in tekstvorm (hierna "orderbevestiging" genoemd) of in geval van een verzoek tot betaling (bv. voorschot, PayPal, kredietkaart). Een termijn van twee dagen na ontvangst van een bestelling is voor ons van toepassing om een contractueel aanbod te aanvaarden.

 

GARANTIE, GARANTIE

Voor producten uit ons assortiment (online, catalogi) gelden de wettelijke garantiebepalingen met de volgende voorwaarden: De klant dient de goederen onmiddellijk na levering te onderzoeken en, indien er een defect wordt geconstateerd, Busy Kids hiervan onmiddellijk, uiterlijk een week na levering, schriftelijk op de hoogte te stellen. Anders worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gaat om een gebrek dat bij de keuring niet herkenbaar was. Indien een dergelijk gebrek zich later voordoet, moet dit onmiddellijk worden gemeld, uiterlijk één week nadat het gebrek aan de klant is gebleken; anders worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, zelfs met het oog op dit gebrek. Voor tijdig gemelde gebreken zal Busy Kids kiezen tussen een vervangende levering of het verhelpen van het defect. Busy Kids kan weigeren om gebreken te verhelpen zolang de klant niet een redelijk deel van de koopprijs heeft betaald in verband met het gebrek. Garanties van Busy Kids en eventuele fabrieksgaranties hebben geen invloed op de wettelijke garantieclaims van de klant.

 

SERVICE

Speciale uitvoeringen zijn mogelijk op aanvraag voor producten met een bijbehorende toelichting. De informatie over gewicht, afmetingen, capaciteit, prestaties, kleuren etc. zijn bij benadering en dienen ter oriëntatie.

 

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen in de zin van vooruitgang en kleine afwijkingen in vorm en kleur aan te brengen.

 

RECLAMETOEPASSING

Om technische redenen behouden wij ons het recht voor om 10% meer of minder te leveren voor bestellingen met reclame. Goederen met reclame en voedsel zijn uitgesloten van de uitwisseling. In het geval van afgewerkte goederen verklaart de klant de wettigheid of de toestemming van de merkeigenaar om het desbetreffende handelsmerk te tonen bij het plaatsen van de bestelling. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat het gebruik van het merk geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen mogen niet aan derden in pand worden gegeven of tot zekerheid worden overgedragen voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden. De koper is verplicht ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden zich toegang verschaffen tot de goederen die ons eigendom zijn. De koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij met zijn afnemer een overeenkomstig eigendomsvoorbehoud overeenkomt. De koper draagt de vorderingen op derden die voortvloeien uit een doorverkoop van de goederen aan ons over totdat alle vorderingen zijn voldaan. We accepteren de opdracht.

 

RECHTSTOESTAND

De contractuele relatie is onderworpen aan het Zwitserse recht, met uitzondering van de regels van het internationale kooprecht. Plaats van uitvoering is de maatschappelijke zetel van de verkoper. De plaats van jurisdictie is Bern, Zwitserland.

 

PRIVACY

Uw gegevens zijn bij ons veilig beschermd. Alle persoonlijke gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Gegevens die nodig zijn voor de zakelijke transactie worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de federale wet op de gegevensbescherming (§ 28 BDSG). Alle informatie hierover vindt u in de online shop onder het punt Data Protection.

Laatst bekeken